Skip to main content

Vánoční výrobky

Veškeré výrobky v tomto katalogu vyráběli klienti, zaměstnanci a partneři ParaCENTRA Fenix.
Celý výtěžek z prodeje bude použit na podporu služeb lidem po poškození míchy. Děkujeme.

Michaela Arientová

fundraiser ParaCENTRA Fenix

E: arientova@pcfenix.cz
T: +420 604 233 753