Skip to main content

ParaCENTRUM Fenix

Lidem po poškození míchy a jejich blízkým nabízíme komplexní zdravotní a sociální služby.

Fyzioterapie a cvičení

Cvičení a fyzioterapie podporuje klienty po poškození míchy při návratu do běžného života. Pravidelné cvičení má pozitivní vliv na zlepšení fyzické kondice, zlepšení respiračních funkcí, snížení bolesti (včetně spasticity), udržení fyziologického kloubního rozsahu, prevenci artrotických změn, stability, stereognozie (vnímání vlastního těla v prostoru), zvýšení svalové síly a v neposlední řadě vede k celkovému fyzickému a psychickému zdraví.

Osobní asistence

Osobní asistence se zrodila za účelem poskytnout osobám na vozíku nové možnosti, jak žít svůj život “bez omezení”. Díky pomoci osobního asistenta jsou lidé s pohybovým omezením schopni zůstat v domácím prostředí a přitom nevyžadovat neustálou péči od svých nejbližších. Osobní asistent na sebe bere roli klientových rukou i nohou a zastává práci při výkonu péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, pomáhá se zajištěním stravy, udržuje klientovu domácnost dle jeho požadavků, ale také ho doprovází na cvičení či kulturní akce.

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace pomáhá lidem s poškozením míchy nalézt vhodná řešení ke zvládnutí nové životní situace. Podporujeme klienty při návratu do života, rozvíjíme jejich samostatnost a nezávislost prostřednictvím nácviků či rozvojem specifických schopností a dovedností. Pomáháme uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Tým odborníků poskytuje klientům podporu v oblasti sociální, psychologické, odstraňování bariér či nácviku soběstačnosti.

Ergoterapie

Ergoterapie je nedílnou součástí komplexní rehabilitace klienta po poškození míchy. Během nácviků soběstačnosti klienti trénují například stabilitu trupu, která je důležitá jak pro bezpečnou jízdu na vozíku, tak i při přesunech. Dále nacvičují oblékání, zlepšují jemnou motoriku a grafomotoriku a v neposlední řadě mohou s ergoterapeutem řešit také poruchy sexuálních funkcí. Při nácviku sebeobslužných dovedností je nedílnou součástí týmu také instruktor soběstačnosti, který díky svým zkušenostem ze života na vozíku předává rady a tipy, jak kterou činnost zvládat snáze a zároveň i lépe.

Ostatní aktivity

Snažíme se pomáhat a být aktivní v co možná nejvíce oblastech. Pořádáme rekondiční pobyty, kde mohou klienti načerpat nové síly a poznat nové přátele. Oblíbené jsou i preventivní besedy ve školách a firmách, které připravujeme ve spolupráci s Policií ČR. Půjčujeme kompenzační pomůcky, které zrovna klienti potřebují, ale pořídit si vlastní je nad jejich finanční možnosti. Naší bezbariérovou přepravou se klienti vždy bezpečně a na čas dopraví kamkoliv, kam potřebují. K dispozici také máme vlastní plně vybavený bezbariérový byt, který slouží pro přechodné ubytování. Poradíme, kam vyrazit na bezbariérový výlet, pořádáme vzdělávací kurzy, bavíme se u výtvarných tvoření nebo sportovních a společenských akcí

Jak nás můžete podpořit?

Finančním darem

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním finančního daru na sbírkový transparentní účet číslo:

2600983054/2010

Váš dar si můžete odečíst ze základu daně z příjmu. Rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Dárcovskou DMS

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním dárcovské SMS ve tvaru

DMS ROZTACIME 30
DMS ROZTACIME 60
DMS ROZTACIME 90

na tel. číslo 87777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. ParaCENTRUM Fenix obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Finančním darem on-line

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním finančního daru