Skip to main content

Knoflíková sbírka
aneb Knoflík spojuje

Knoflík spojuje je projekt ParaCENTRA Fenix oslovující veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy 5. září. Lidé tak mají možnost podpořit činnost ParaCENTRA Fenix zakoupením charitativního Knoflíku nebo zasláním dárcovské SMS a současně se dozvědět o životě osob s poraněním míchy – „Být vozíčkářem znamená víc než jen sedět na vozíku!“.

V ParaCENTRU Fenix pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, usnadňujeme jim přechod z institucionální péče do domácího prostředí, udržujeme a rozvíjíme zbytkový potenciál osob po poškození míchy, podporujeme je v soběstačnosti a při návratu na pracovní trh. Umožňujeme jim sdílet a vyměňovat zkušenosti. Nabízíme jim možnost využití startovacího bezbariérového bytu. Zajišťujeme komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu, osobní asistenci a sociální rehabilitaci. Nabízíme sociální, právní, bezbariérové a výživové poradenství a vzdělávací kurzy. Fungujeme také jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Šíříme osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane. Organizujeme pravidelné společenské akce – Ples pro FenixDražba pro Fenix, sportovní akce – Roztoč kola pro Fenix, Rekondiční pobyty pro celé rodiny klientů a další projekty, mezi které patří i HandMedia, videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou.

Poškození páteře a míchy

Mícha prochází jednotlivými obratli a při jejich zlomení, roztříštění nebo vzájemném posunutí může dojít k různě závažnému poškození míchy. To vede ke ztrátě citlivosti a ochrnutí svalů částí těla pod úrovní poškození. Bez ohledu na výšku poškození míchy dochází k poškození správných funkcí močového měchýře a střev, k poruše sexuálních funkcí, plodnosti mužů a mnoho dalšího. V Česku žije přibližně 10.000 osob s poraněním míchy a každý rok přibývá 250 nových případů. K poškození páteře a míchy dochází velmi často následkem úrazu.

Nejčastější příčiny míšních lézí

Dopravní nehody

Pády z výšky

Skoky do vody

Sportovní úrazy

Ostatní

PENTAPLEGIE

C1 – C3

Ochrnutí všech končetin, bránice, trupového a břišního svalstva. Dýchání pouze pomocí umělé plicní ventilace.

VYSOKÁ TETRAPLEGIE

C4 – C5

Značně porušena hybnost a citlivost horních končetin a úplně ztracena citlivost a pohyblivost těla a dolních končetin. Dýchání a kašlání výrazně obtížné.

NÍZKÁ TETRAPLEGIE

C6 – C8

Částečné porušení hybnosti a citlivosti horních končetin, je zachována síla ramen, loktů a zápěstí. Citlivost a hybnost těla a dolních končetin je zcela ztracena. Omezeno dýchání a kašlání.

VYSOKÁ PARAPLEGIE

Th1 – Th9
Úplná ztráta pohyblivosti dolních končetin a částečná ztráta pohyblivosti těla. Částečné omezení dýchání a kašlání. Citlivost je zachována pouze od hrudi výš.

NÍZKÁ PARAPLEGIE

Th10 – L
Úplná či částečná ztráta pohyblivost dolních končetin. Citlivost zachována od břicha nahoru, případně částečný cit na dolních končetinách.

Jak nás můžete podpořit?

Finančním darem

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním finančního daru na sbírkový transparentní účet číslo:

2600983054/2010

QR PLATBA

Váš dar si můžete odečíst ze základu daně z příjmu. Rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Dárcovskou SMS

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním pravidelné nebo jednorázové dárcovské SMS ve tvaru:

Pravidelná DMS

DMS TRV KNOFLIK 30
DMS TRV KNOFLIK 60
DMS TRV KNOFLIK 90
DMS TRV KNOFLIK 190

na tel. číslo 87 777

Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30, 60, 90 nebo 190 Kč do doby, než zasílání dlouhodobé DMS podpry zrušíte. ParaCENTRUM Fenix obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Pro ukončení podpory zašlete SMS ve tvaru STOP KNOFLIK na číslo 87777. Více na www.darcovskasms.cz.

Jednorázová DMS

DMS KNOFLIK 30
DMS KNOFLIK 60
DMS KNOFLIK 90
DMS KNOFLIK 190

na tel. číslo 87 777

Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč. ParaCENTRUM Fenix obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Finančním darem on-line

Staňte se podporovatelem ParaCENTRA Fenix zasláním finančního daru

Děkujeme!

Chcete vědět více?
Ozvěte se!

Michaela Arientová

vedoucí fundraisingu

arientova@pcfenix.cz
+420 604 233 753